Sự kiệt sức của Ryzen buộc Asus phải thêm cảnh báo ép xung vào các tính năng của EXPO

Asus đã thêm thông báo cảnh báo XMP/EXPO vào bản cập nhật BIOS bo mạch chủ mới nhất của mình. Theo truyền thống, những loại thông báo này đã được thêm vào để cảnh báo người dùng về sự nguy hiểm của việc ép xung CPU. Tuy nhiên, sau câu chuyện kiệt sức AMD Ryzen, Asus đã quyết định làm rõ ràng rằng XMP và EXPO là các chức năng ép xung bộ nhớ. Rõ ràng, Asus, trong trường hợp cụ thể này, và như được phát hiện bởi HXL của Twittermuốn cố gắng hết sức để khách hàng của mình biết rằng việc ép xung không được bảo hành.

(Nguồn: Asus / HXL)

Hình trên là một thông báo mẫu từ bo mạch chủ Asus được cập nhật gần đây. HXL lưu ý rằng đây là BIOS 1410 cho bo mạch chủ Asus không xác định. Cụm từ khóa là: “Cho phép XMP/EXPO thay đổi bộ nhớ/điện áp bên ngoài các thông số kỹ thuật do Intel hoặc AMD công bố có thể được coi là ép xung.” Tiếp tục nói rằng tốc độ XMP/EXPO không được đảm bảo do có nhiều biến số hệ thống. Thông báo là tất cả các hoạt động ép xung, cho dù là đối với CPU và/hoặc bộ nhớ, đều không được bảo hành.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc