Microsoft Copilot for Security thay thế Windows Defender


Trở lại tháng 3 năm 2023, Microsoft tuyên bố sẽ ra mắt Security Copilot , một dịch vụ sử dụng AI tổng hợp để hỗ trợ nhân viên bảo mật và quản trị viên thực hiện các nhiệm vụ chung của họ. Vào tháng 10, họ bắt đầu cung cấp dịch vụ này cho một số người dùng.

Hôm nay, Microsoft tiết lộ trong một bài đăng trên blog rằng Copilot for Security được đổi tên một chút sẽ được cung cấp rộng rãi bắt đầu từ ngày 1 tháng 4. Nó sẽ có sẵn dưới dạng dịch vụ độc lập và dịch vụ nhúng cho những người đã sử dụng các sản phẩm bảo mật của Microsoft.

Microsoft cho biết khi ra mắt, Copilot for Security sẽ tập trung vào bốn tính năng cụ thể. Một là đưa ra các bản tóm tắt về các sự cố bảo mật nhằm giúp đẩy nhanh thời gian phản ứng với các loại sự kiện này. Một tính năng Copilot for Security khác là phân tích các sự kiện bảo mật này để tìm ra nguyên nhân gây ra chúng.

Một tính năng Copilot for Security khác là khả năng đảo ngược các file phần mềm độc hại để tìm ra điểm yếu của chúng. Cuối cùng, người dùng có thể truy cập Copilot để tạo các phương pháp từng bước xử lý các tác vụ, chẳng hạn như điều tra sự cố, ngăn chặn các vi phạm bảo mật, v.v…

Microsoft cũng có kế hoạch cung cấp các dịch vụ khác cho đợt ra mắt Copilot for Security rộng rãi, bao gồm hỗ trợ 25 ngôn ngữ, sổ nhắc tùy chỉnh cho phép người dùng nhập và lưu các lời nhắc văn bản được sử dụng thường xuyên cho một số tác vụ nhất định, v.v…

Microsoft cho biết một cuộc khảo sát được thực hiện với các công ty sử dụng Copilot for Security trong chương trình truy cập sớm cho biết rằng trung bình người dùng có thể xử lý các tác vụ thông thường nhanh hơn 22% khi sử dụng dịch vụ, đồng thời tăng độ chính xác của các tác vụ đó lên 7%. . Ngoài ra, 97% người dùng Copilot ban đầu muốn sử dụng lại nó.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc