Chatbot AI nhẹ chạy cục bộ trên điện thoại hoặc PC cũ, không cần đám mây

Hầu hết các chatbot AI đều yêu cầu rất nhiều sức mạnh xử lý, đến mức chúng thường sống trên đám mây. Chắc chắn, bạn có thể chạy ChatGPT trên PC hoặc thậm chí là Raspberry Pi, nhưng chương trình cục bộ đang gửi lời nhắc của bạn qua Internet tới các máy chủ của OpenAI để nhận phản hồi. Một số LLM (Mô hình ngôn ngữ lớn) có thể chạy cục bộ, nhưng yêu cầu GPU mạnh mẽ với rất nhiều VRAM. Bạn không thể chạy một chatbot cục bộ trên thiết bị di động? Hay bạn có thể?

Một dự án mã nguồn mở hoàn toàn mới được gọi là công ty TNHH MLC đủ nhẹ để chạy cục bộ trên bất kỳ thiết bị nào, ngay cả iPhone hoặc máy tính xách tay PC cũ có đồ họa tích hợp. Và, khi bạn đã cài đặt MLC LLM, bạn có thể tắt Internet, vì tất cả dữ liệu và quá trình xử lý đang diễn ra trên hệ thống của bạn.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc