Bóng bán dẫn bằng gỗ đầu tiên trên thế giới bị loại bỏ ở tần số 1 Hz

Ý tưởng về bóng bán dẫn silicon và bộ vi xử lý là như vậy. . . Năm 2022. Các nhà nghiên cứu ở Thụy Điển đã thiết kế và thử nghiệm bóng bán dẫn bằng gỗ đầu tiên. Các nhóm tại Đại học Linköping ở Norrköping và Viện Công nghệ Hoàng gia ở Stockholm đã xuất bản một bài báo có tiêu đề Điều chế dòng điện trong bóng bán dẫn điện hóa gỗ, thảo luận về việc tạo ra, khả năng và tiềm năng của bóng bán dẫn điện hóa gỗ (WECT) mà họ đã phát triển gần đây .

WECT này có thể mở đường cho các thiết bị điện tử làm từ gỗ bền vững hơn và có khả năng phân hủy sinh học. Hơn nữa, thiết bị điện tử gỗ có thể cung cấp khả năng điều khiển điện tử của thực vật sống.

Không phải Nanomet, mà là Centimet

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc