AMD ROCm đến với Windows trên GPU tiêu dùng

AMD (mở trong tab mới) đã chia sẻ hai tin tức lớn cho cộng đồng ROCm. SDK ROCm không chỉ đến với Windows mà AMD còn mở rộng hỗ trợ cho các sản phẩm Radeon dành cho người tiêu dùng của công ty, đây là một trong những card đồ họa tốt nhất. Tất nhiên, có một số thỏa hiệp nhỏ, nhưng chủ sở hữu card đồ họa Radeon chính thống có thể thử nghiệm với AMD ROCm (5.6.0 Alpha), một ngăn xếp phần mềm trước đây chỉ có sẵn với card đồ họa chuyên nghiệp.

AMD đã giới thiệu Radeon Open Compute Ecosystem (ROCm) vào năm 2016 như một nguồn mở thay thế cho nền tảng CUDA của Nvidia. ROCm hỗ trợ kiến ​​trúc GPU CDNA và RDNA của AMD, nhưng danh sách này được rút gọn thành một số SKU chọn lọc từ dòng sản phẩm Instinct và Radeon Pro của AMD. Chủ sở hữu card đồ họa AMD đã yêu cầu các SKU khác hoạt động, nhưng họ thường chỉ làm như vậy ở một mức độ nhất định.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc