Samsung cắt giảm sản xuất 3D NAND và DRAM

Samsung là nhà sản xuất bộ nhớ lớn duy nhất không cắt giảm sản lượng DRAM và 3D NAND khi nhu cầu về các IC hàng hóa này giảm do doanh số bán PC và điện thoại thông minh giảm vào năm ngoái. Nhưng khi lợi nhuận của công ty giảm mạnh vào quý 1 năm 2023, họ đã quyết định giảm sản xuất bộ nhớ để cân bằng tình hình cung và cầu trên thị trường.

Một tuyên bố của Samsung xuất bản bởi Bloomberg đọc.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc