Những gì bạn nghĩ bạn biết về SSD QLC có thể khiến bạn phải trả giá

Các nhà lãnh đạo công nghệ cần mọi lợi thế để quản lý khối lượng dữ liệu khổng lồ theo cách giúp khách hàng, người dùng cuối và CFO hài lòng. Theo báo cáo của SkyQuest Technology Consulting, thị trường ổ cứng thể rắn tiếp tục thu hút sự chú ý khi nó đang trên đà đạt giá trị 104,4 tỷ USD vào năm 2028. (mở trong tab mới). Nhưng làm thế nào để các nhà lãnh đạo công nghệ quyết định ổ đĩa nào là tốt nhất?

Để theo đuổi hiệu suất tốt hơn, yêu cầu không gian thấp hơn và tăng hiệu quả chi phí, có một cuộc tranh luận mở về giá trị của ổ đĩa ba cấp (TLC) so với ổ đĩa bốn cấp (QLC). Vấn đề là, công nghệ ổ đĩa phát triển không ngừng, vì vậy những gì bạn cho rằng mình biết về SSD QLC có thể ngăn cản bạn đạt được các mục tiêu hoạt động và tài chính.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc