Mozilla cảnh báo về các lỗi kiểu Y2K tiềm ẩn trong Chrome và Firefox

Michael là một cựu nhà thiết kế đồ họa, người đã xây dựng và chỉnh sửa máy tính để bàn lâu hơn những gì anh ấy quan tâm. Sở thích của anh ấy bao gồm âm nhạc dân gian, bóng đá, khoa học viễn tưởng và salsa verde, không theo thứ tự cụ thể nào.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc