Công cụ của bên thứ ba tiết kiệm năng lượng trên card đồ họa Nvidia

Điều gì tốt hơn một card đồ họa nhanh? Một cái vừa nhanh vừa tiết kiệm điện năng. Ngay cả khi bạn sở hữu một trong những card đồ họa tốt nhất, không phải lúc nào bạn cũng cần đến toàn bộ sức mạnh của nó. Một nhà phát triển độc lập, simonmacer, đã tạo Nvidia Power Management (mở trong tab mới) (NVPMM), một tiện ích của bên thứ ba dành cho người dùng nâng cao để quản lý sức mạnh của cạc đồ họa GeForce của họ. Đây không phải là công cụ chính thức của Nvidia, vì vậy người dùng nên tiến hành thận trọng.

NVPMM khai thác Giao diện quản lý hệ thống (SMI) của Nvidia, một công cụ dòng lệnh cho phép người dùng quản lý và giám sát các sản phẩm GeForce, Quadro, Tesla và GRID. Do đó, NVPMM cung cấp GUI cho người tiêu dùng không vào giao diện dòng lệnh.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc