OpenAI đe dọa dự án GitHub phổ biến với vụ kiện về việc sử dụng API

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng ChatGPT miễn phí, nhưng nếu muốn sử dụng GPT4, mô hình ngôn ngữ mới nhất, bạn phải trả tiền cho ChatGPT Plus, trả tiền để truy cập vào API của OpenAI hoặc tìm một trang web khác đã tích hợp GPT4 vào chatbot miễn phí của riêng mình. Có những trang sử dụng OpenAI như Forefront và You.com, nhưng nếu bạn muốn tạo bot của riêng mình và không muốn trả tiền cho API thì sao?

Một dự án GitHub có tên là GPT4free (mở trong tab mới) cho phép bạn truy cập miễn phí vào các mô hình GPT4 và GPT3.5 bằng cách chuyển các truy vấn đó qua các trang web như You.com (mở trong tab mới)hỏi đáp (mở trong tab mới) và CoCalc (mở trong tab mới) và trả lại cho bạn câu trả lời. Dự án này là repo mới phổ biến nhất của GitHub, nhận được 14.000 sao trong tuần này.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc