Cách quản lý các mô-đun MicroPython bằng Mip trên Raspberry Pi Pico

Việc quản lý các mô-đun trong Python thường được xử lý thông qua pip, trình quản lý gói Python sử dụng kho lưu trữ do PyPi cung cấp để liệt kê các mô-đun Python có sẵn. Nhưng có gì cho MicroPython? Đã có upip, một phiên bản vi mô của pip, nhưng bây giờ đã có mip, trình quản lý gói nhẹ mới, chính thức cho MicroPython.

Mip được thiết kế cho tất cả các thiết bị MicroPython, dù là trực tuyến hay ngoại tuyến. Các thiết bị có thể kết nối Internet có thể được sử dụng trực tiếp qua Python Shell trong khi các thiết bị ngoại tuyến có thể sử dụng một công cụ, mpremote, để cài đặt các mô-đun từ máy tính của bạn.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc