Cách nhận quyền truy cập vào các công cụ AI mới của Google

Hôm qua, chúng tôi đã báo cáo về các thông báo của Google đã quảng cáo tích hợp AI trong danh mục đầu tư của mình. Mô hình ngôn ngữ lớn Pathways Language Model 2 hoặc PaLM 2 (LLM) mới đã cung cấp năng lượng cho 25 dịch vụ của Google, khi gã khổng lồ tìm kiếm gấp rút thu hẹp khoảng cách AI với các đối thủ cạnh tranh như Microsoft.

Vì vậy, giờ đây chúng ta có nhiều AI thông minh hơn cung cấp năng lượng cho các dịch vụ của Google mà nhiều người trong chúng ta sử dụng hàng ngày, như: Gmail, Google Tài liệu, Google Trang tính và YouTube – cũng như chatbot Google Bard mới nổi. Tuy nhiên, có một số “thử nghiệm giai đoạn đầu” thú vị trong AI mà Google muốn bạn thử, bao gồm tìm kiếm nâng cao AI, không gian làm việc, ghi chú và tạo nhạc. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc