Cách cài đặt và sử dụng Tác nhân AI tự động BabyAGI

Các tác nhân tự trị hoặc bot lấy một mục tiêu mà bạn đưa cho chúng và sau đó sử dụng mục tiêu đó để tạo bộ lời nhắc của riêng chúng, là điều quan trọng tiếp theo trong AI tổng quát. Thay vì yêu cầu một chatbot thực hiện 10 bước khác nhau dẫn đến việc phát triển một kế hoạch kinh doanh hoặc viết một loạt bài báo, bạn chỉ cần yêu cầu kết quả cuối cùng và để phần mềm tìm ra cách đạt được điều đó.

BabyAGI là một trong những tác nhân tự trị mới phổ biến nhất, nhưng nó đang trong giai đoạn thử nghiệm (giống như hầu hết các AI thế hệ hiện tại). Bạn cung cấp cho nó một đối tượng và chỉ một nhiệm vụ ban đầu và nó sẽ cố gắng đảm nhận phần còn lại.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc