Ứng dụng mới hiển thị Raspberry Pi Pico Pinout tại Dòng lệnh

Khi nói đến quả mâm xôixây dựng của bạn dự án pi bắt đầu với một kế hoạch trò chơi và thiết kế kế hoạch của bạn bắt đầu với việc biết chính xác chân GPIO nào làm gì. Đó là nơi các công cụ như bài viết sơ đồ chân GPIO của chúng tôi hoặc những công cụ do Pinout.xyz cung cấp phát huy tác dụng.

Điều hành bởi Nhà phát triển Pimoroni Phil Howard, Pinout.xyz (mở trong tab mới) chứa tất cả các loại biểu đồ GPIO hữu ích và các công cụ tương tác để người tạo tham khảo khi xây dựng dự án của họ. Họ không chỉ có mọi Raspberry Pi GPIO mà bạn có thể nghĩ đến, mà họ còn có khá nhiều biểu đồ sơ đồ chân cho các phụ kiện Raspberry Pi như HAT, bo mạch và pHAT.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc