Ultimate Breadboard Goes Overboard | Phần cứng của Tom

Breadboard điện tử khiêm tốn là nơi các dự án được sinh ra và đôi khi chúng ta cần nhiều hơn một để thực hiện ước mơ của mình. Đối với những thời điểm như thế này, Bảng mạch tham chiếu điện tử Overboard, một dự án được tài trợ bởi cộng đồng bởi Ian Dunn tại Bolt Industries có thể là giải pháp.

Bộ nguồn và Breadboard tham khảo điện tử Overboard có không gian cho bốn breadboard kích thước đầy đủ, được lồng vào nhau ở trung tâm của FR4-PCB. Với số lượng breadboard này, chúng ta có thể xây dựng các dự án cực kỳ phức tạp bằng cách sử dụng bộ vi điều khiển yêu thích của mình, Raspberry Pi Pico W hoặc chúng ta có thể hàn một máy vi tính dựa trên Z80 khác. Tuy nhiên, đây không chỉ là một PCB lớn với nhiều breadboard, nó còn có một số tính năng thú vị.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc