Radeon RX 7900 XTX tiền sản xuất được mua trên thị trường đồ cũ

Một người dùng Reddit đã mua một card đồ họa Radeon RX 7900 XTX tiền sản xuất chỉ được sử dụng cho thử nghiệm nội bộ của AMD. Người đam mê đã mua thẻ trên thị trường đồ cũ với mức chiết khấu khủng (thông qua VideoCardz). Bo mạch trông giống như bo mạch AMD Radeon RX 7900 XTX tham khảo, nhưng nó có thể có một số tính năng không có trên phiên bản bán lẻ hoặc thiếu một số khả năng nhất định thường được kích hoạt trên phiên bản thương mại của bo mạch.

“Đã mua một [Radeon RX] 7900 XTX có nội dung ‘chỉ thử nghiệm nội bộ'”, người dùng tự gọi mình là ‘clumsyhotdog’ đã viết. “Có bất cứ điều gì tôi nên nhận thức được?”

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc