Hub và Switch khác nhau như thế nào

Hub là nơi các thiết bị được kết nối và tập hợp tại một vị trí vật lý nhất định, trong khi switch là nơi kết nối mạng của nhiều thiết bị được tập trung tại một vị trí cụ thể. Hub thường được triển khai bằng cách sử dụng các loại thiết bị thụ động và switch thường được triển khai bằng cách sử dụng các loại thiết bị chủ động, Chính vì gửi thụ động nên Hub làm tăng broadcast dễ gây nghẽn mạng, khó mở rộng mạng.

Chế độ truyền và tốc độ của một hub tương ứng là bán song công và 10mbps, trong khi switch có chế độ truyền bán song công hoặc song công toàn phần với tốc độ cao tới 1Gbps.

Hub là gì?

Hub còn được gọi là repeater, truyền tín hiệu đã khuếch đại đến mọi cổng, ngoại trừ cổng từ nơi nhận tín hiệu. Hub được sử dụng để kết nối vật lý các thiết bị mạng và tạo thành công nhiều cấu trúc phân cấp trạm. Các hub không thể giao tiếp và xử lý thông tin một cách thông minh cho lớp 2 và lớp 3. Nó đưa ra quyết định dựa trên cơ sở vật lý, thay vì phương pháp tiếp cận logic và phần cứng. Hub truyền dữ liệu đến tất cả các máy trong mạng mà không cần biết máy đó có yêu cầu dữ liệu không?

Switch là gì?

Switch

Switch giống như hub nhưng thông minh hơn, dữ liệu truyền có chủ đích vì vậy nó có bảng CAM, bảng CAM được cập nhật liên tục để nhận biết có hay không sự thay đổi các máy kết nối tới Switch. Theo nghĩa rộng, switch là một thiết bị để thiết lập và kết thúc các kết nối theo yêu cầu. Nó có nhiều tính năng, như lọc, flooding và truyền frame. Về chức năng, nó cần địa chỉ đích của các frame mà nó học được từ địa chỉ MAC ban đầu.

Sự khác biệt giữa Hub và Switch

Bảng dưới đây tóm tắt việc so sánh giữa Hub và Switch:

HubSwitch
Hub hoạt động trong một lớp vật lý. Các hub được phân loại là mô hình OSI lớp 1.Switch hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu. Lớp 2 của mô hình OSI được sử dụng cho các thiết bị switch mạng.
Chúng có thể được liên kết thông qua một hub trung tâm để liên kết các máy tính cá nhân với nhau.Cho phép kết nối nhiều hệ thống, quản lý các cổng, quản lý cấu hình bảo vệ VLAN.
Trong hub, dữ liệu truyền ở dạng bit hoặc tín hiệu điện.Trong Switch, dữ liệu truyền có dạng packet/gói (switch L3) hoặc frame (switch L2).
Khái niệm lọc không được sử dụng trong hub. Frame được truyền đến mỗi cổng.Switch lọc các frame để frame được chuyển hướng chỉ được cung cấp cho thiết bị chuyên dụng.
Frame flooding luôn có thể được thực hiện bởi hub, unicast, broadcast hoặc multicastFrame flooding được thực hiện bởi unicast và multicast khi cần thiết
Hub là thiết bị thụ độngSwitch là thiết bị chủ động
Gateway mạng không thể nhận dạng hoặc lưu địa chỉ MACSwitch sử dụng bảng CAM, thường được truy cập bởi ASIC, có thể truy cập vào bộ nhớ nội dung
Chế độ truyền của hub là bán song côngChế độ truyền của Switch là bán song công hoặc song công toàn phần
Thiết bị điện tử kết nối các thiết bị mạng khác để cho phép chúng trao đổi thông tinSwitch mạng là một thiết bị được sử dụng trên mạng máy tính để kết nối nhiều thiết bị với nhau. Switch tiến bộ hơn hub, vì switch sẽ gửi một thông tin đến thiết bị mà nó cần hoặc yêu cầu.
Tốc độ của hub là 10MbpsTốc độ của switch là 10 Mbps đến 1Gbps
Hub sử dụng địa chỉ MAC để truyềnSwitch cũng sử dụng địa chỉ MAC để truyền
Hub không cần kết nối InternetSwitch không cần kết nối Internet
Hub không phải là một thiết bị thông minhSwitch là một thiết bị thông minh
Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc