Elon Musk mua hàng nghìn GPU cho Dự án AI sáng tạo của Twitter

Mặc dù ủng hộ việc ngừng đào tạo AI trong toàn ngành, nhưng Elon Musk được cho là đã khởi động một dự án trí tuệ nhân tạo lớn trên Twitter. Công ty đã mua khoảng 10.000 GPU và tuyển dụng nhân tài AI từ DeepMind cho dự án liên quan đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), Business Insider đưa tin.

Một nguồn thạo tin cho biết dự án AI của Musk vẫn đang trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, theo một cá nhân khác, việc có được một lượng đáng kể sức mạnh tính toán bổ sung cho thấy sự cống hiến của anh ấy đối với việc thúc đẩy dự án. Trong khi đó, mục đích chính xác của AI tổng quát vẫn chưa rõ ràng, nhưng các ứng dụng tiềm năng bao gồm cải thiện chức năng tìm kiếm hoặc tạo nội dung quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc