Demo: Cách tham chiếu ô bằng hàm COUNTIF trong Excel

Đây là file minh họa đi kèm bài viết Cách tham chiếu ô bằng hàm COUNTIF trong Excel của tác giả Susan Harkins.

Bài đăng Demo: Cách tham chiếu các ô bằng hàm COUNTIF trong Excel xuất hiện đầu tiên trên TechRepublic.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc