Demo: Biểu đồ Excel: Xử lý các giá trị 0 mà bạn không muốn lập biểu đồ

Đây là tệp trình diễn đi kèm với bài viết Biểu đồ Excel: Xử lý các giá trị bằng 0 mà bạn không muốn lập biểu đồ của Susan Harkins.

Bài đăng Demo: Biểu đồ Excel: Xử lý các giá trị bằng 0 mà bạn không muốn lập biểu đồ đã xuất hiện đầu tiên trên TechRepublic.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc