Cách tạo Tác nhân AI Auto-GPT của riêng bạn

Để có kết quả tốt từ ChatGPT hoặc LLM khác, bạn thường phải cung cấp cho nó một số lời nhắc. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ có thể cung cấp cho bot AI của mình một tập hợp các mục tiêu khá rộng khi bắt đầu phiên và sau đó ngồi lại trong khi nó tạo ra các nhiệm vụ của riêng mình để hoàn thành các mục tiêu đó? Đó là ý tưởng đằng sau Auto-GPT, một công cụ mã nguồn mở mới sử dụng API OpenAI (cùng LLM với ChatGPT) để tự nhắc nhở, dựa trên thông tin đầu vào ban đầu của bạn.

Chúng tôi đã thấy một số người dùng Twitter nói về cách họ đang sử dụng Auto-GPT cho mọi thứ, từ tạo kế hoạch tiếp thị đến phân tích dữ liệu thị trường để đầu tư đến chuẩn bị chủ đề cho một podcast. Dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình, chúng tôi không thể nói rằng nó luôn hoạt động tốt (chúng tôi đã yêu cầu nó viết hướng dẫn về Windows 11 và kết quả thật tồi tệ), nhưng vẫn còn sớm và một số tác vụ có thể hoạt động tốt hơn những tác vụ khác.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc