Cách sử dụng Khóa bảo mật để bảo vệ ID Apple trên iPhone của bạn

Quá trình này không nên mất hơn một vài phút.

Bây giờ bạn đã hoàn tất, hãy nhớ cất chìa khóa của mình ở những nơi riêng biệt (tôi có một chiếc đang sử dụng và một chiếc khác để dự phòng, nhưng bạn có thể muốn một chiếc cho gia đình và một chiếc khác cho văn phòng hoặc bất cứ thứ gì phù hợp với bạn).

Không để cả hai ở cùng một nơi — chẳng hạn như trên cùng một móc khóa. Theo cách đó, nếu bạn mất một, bạn sẽ mất cả hai.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc