Xbox Series S gặp phải các hạn chế về VRAM, giống như GPU 8GB

Có vẻ như Xbox Series S đang gặp sự cố cấp phát bộ nhớ nghiêm trọng trong vùng biên giới 3ít nhất là theo người dùng Reddit u/jokekiller94 — người đã đăng ảnh chụp màn hình trò chơi gặp sự cố trên bảng điều khiển Series S của họ với lỗi “hết bộ nhớ” trên màn hình.

Vấn đề không chỉ giới hạn ở người đăng ban đầu – Người dùng Reddit u/bacon_sammer đã trả lời trong chuỗi, nói rằng họ gặp vấn đề tương tự với việc Borderlands 3 thường xuyên bị treo trên Xbox Series S. Họ cho biết trò chơi chạy tốt trên Xbox Series X, tuy nhiên, có vẻ như đây là sự cố của Series S.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc