Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse

Trong bài này mình sẽ thực hiện cài đặt plugin PyDev để thực hiện biến Eclipse thành Python IDE.

Cài đặt Plugin PyDev

Các bạn vào Help/Eclipse Marketplace

Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse

Trong ô tìm kiếm nhập pydev và click vào biểu tượng tìm kiếm.

Chọn install PyDev.

Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse
Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse
Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse

Sau khi cài đặt xong plugin bạn cần khởi động lại eclipse.

Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse

Sau khi cài đặt xong plugin PyDev chúng ta đã có thể tạo project python trên Eclipse.

Các bạn vào New/Other

Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse

Trong mục PyDev sẽ có lựa chọn tạo project, package python.

Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse

Cấu hình Python Interpreter trên Eclipse

Phần cấu hình python interpreter này tương tự với việc bạn cấu hình JDK trên Eclipse vậy. Nó sẽ cho phép bạn trỏ tới version Python mà bạn muốn dùng để chạy project.

Vào Windows/Preperences và chọn Python Interpreter -> click vào New

Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse

Trong phần Intepreter Executable trỏ tới file python.exe mà bạn đã cài đặt

Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse
Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse
Tạo môi trường lập trình Python trên Eclipse

Okay, Done!

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc