Raspberry Pi LTD nhận đầu tư từ Sony Semiconductor Solutions

Trong một thông cáo báo chí, Sony Semiconductor Solutions (SSS) đã công bố thỏa thuận mua cổ phần thiểu số trong Raspberry Pi LTD nhằm hình thành một khung phát triển Edge AI hợp tác chiến lược.

Thông cáo báo chí của Sony nói rằng “Thông qua khoản đầu tư chiến lược này, chúng tôi mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa hai công ty và cung cấp nền tảng phát triển cho các giải pháp AI tiên tiến của SSS cho cộng đồng người dùng Raspberry Pi trên toàn thế giới.” Giải pháp AI tiên tiến là AITRIOS, một nền tảng cảm biến dựa trên AI nằm ở “biên giới” giữa dữ liệu của chúng ta và đám mây.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc