Nvidia sử dụng mạng thần kinh cho phương pháp nén kết cấu sáng tạo

Nvidia tuần này đã giới thiệu phương pháp nén kết cấu mới cung cấp độ phân giải cao hơn bốn lần so với các phương pháp Mã hóa cắt khối (BTC, BC) truyền thống trong khi có các yêu cầu lưu trữ tương tự. Khái niệm cốt lõi của phương pháp được đề xuất là nén nhiều kết cấu vật liệu và chuỗi mipmap của chúng lại với nhau, sau đó giải nén chúng bằng mạng thần kinh được đào tạo cho một mẫu cụ thể mà nó giải nén. Về lý thuyết, phương pháp này thậm chí có thể tác động đến kiến ​​trúc GPU trong tương lai. Tuy nhiên, hiện tại phương pháp này có những hạn chế.

(Nguồn: Nvidia)

Yêu cầu mới

Những tiến bộ gần đây trong kết xuất thời gian thực dành cho trò chơi điện tử đã đạt đến chất lượng hình ảnh của phim do sử dụng các kỹ thuật như đổ bóng dựa trên vật lý để tạo mô hình vật liệu quang học, dò tia, dò đường và khử nhiễu để chiếu sáng toàn cầu chính xác. Trong khi đó, các kỹ thuật tạo họa tiết không thực sự tiến bộ với tốc độ tương tự, chủ yếu là do các phương pháp nén họa tiết về cơ bản vẫn giống như vào cuối những năm 1990, đó là lý do tại sao trong một số trường hợp, nhiều đối tượng trông mờ khi ở gần.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc