Nhà Trắng gặp gỡ các CEO công nghệ về đổi mới AI, quy định

Vào ngày 4 tháng 5, Chính quyền Nhà Trắng, bao gồm cả Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, đã gặp gỡ nhiều CEO của các công ty hiện đang đi đầu trong đổi mới trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu của cuộc họp này, theo các quan chức cuộc họp đọc, là để thảo luận về sự tiến bộ của AI cũng như những rủi ro liên quan. Các CEO được chọn tham gia cuộc thảo luận này là Sam Altman của OpenAI, Dario Amodei của Anthropic, Satya Nadella của Microsoft và Sundar Pichai của cả Alphabet (Google).

Chính quyền Biden đã nhắm mục tiêu vào ba lĩnh vực cụ thể trong cuộc thảo luận bao gồm nhu cầu minh bạch từ các công ty trong khu vực công và tư nhân, sự cần thiết phải đánh giá tính bảo mật của hệ thống AI và cách đảm bảo hệ thống AI có thể được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công từ bên ngoài. Ngoài những lo ngại này, chính quyền cũng công bố kế hoạch hỗ trợ phát triển AI cả về tài chính cũng như thông qua các biện pháp quản lý.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc