Khai thác Bitcoin của Hoa Kỳ đã tiêu thụ 50 tỷ kWh năng lượng vào năm 2022

Đã có rất nhiều giấy mực được viết về tất cả các khía cạnh của tiền điện tử kể từ ngày định mệnh xuất bản sách trắng Bitcoin. Tuy nhiên, một câu hỏi liên tục được đưa ra ánh đèn sân khấu (và có thể hiểu được như vậy) xoay quanh sự bền vững về năng lượng và môi trường. Giờ đây, chính Nhà Trắng đang đổ thêm dầu vào lửa thông qua đề xuất Thuế DAME, với mục đích là, và chúng tôi xin trích dẫn: “bắt những người khai thác tiền điện tử phải trả cho chi phí mà họ áp đặt cho những người khác.”

Làm thế nào, bạn yêu cầu? Bằng cách giảm dần mức phạt thuế bổ sung 30% đối với các công ty khai thác tiền điện tử đối với bất kỳ năng lượng nào họ tiêu thụ trong quá trình đó. Theo Nhà Trắng, đây là “một ví dụ về cam kết của Tổng thống trong việc giải quyết cả những thách thức lâu dài của quốc gia cũng như những rủi ro mới nổi – trong trường hợp này là chi phí kinh tế và môi trường của các hoạt động khai thác tài sản tiền điện tử hiện tại.” Ý tưởng rất đơn giản: Khai thác bitcoin tiêu tốn rất nhiều năng lượng; mức tiêu thụ này đẩy giá điện lên cao; điều này thật tệ cho những người không may chia sẻ mạng lưới với một công ty khai thác tiền điện tử.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc