Cuộc đua tốc độ bắt đầu: Creality ra mắt máy in Core XY siêu nhanh

Creality đã công bố một số máy in 3D mới cho năm 2023 trong Sự kiện kỷ niệm 9 năm ngày hôm nay. Các dịch vụ khá ấn tượng: một máy in CoreXY nhanh để cạnh tranh với BambuLab, một Sermoon công nghiệp ép đùn kép có khả năng in kim loại, một máy in nhựa 8K nhanh hơn, một tia laser 40 watt và một máy quét mới.

Cũng có đề cập đến giày in Creality.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc