Cách gửi tệp từ điện thoại đến PC bằng Android Nearby

Đôi khi, việc gửi tệp đến và từ thiết bị Android có thể gây khó chịu. Chắc chắn chúng ta có thể sử dụng Truyền tệp qua Bluetooth, chậm, nhưng đáng tin cậy. Hoặc chúng tôi có thể gửi các tệp qua email cho chính mình, lưu chúng vào dịch vụ đám mây, v.v. Có cách nào tốt hơn để làm điều đó không?

Android vừa phát hành bản beta cho tính năng Chia sẻ lân cận, một ứng dụng Windows cho phép truyền tệp nhanh chóng và dễ dàng giữa các thiết bị Android và Windows. Điều tuyệt vời nhất là chúng ta chỉ cần cài đặt ứng dụng Windows. Android đã có tính năng Chia sẻ lân cận kể từ Android 6 và tính năng này tích hợp liền mạch vào tính năng Chia sẻ có trong nhiều ứng dụng.

Chia sẻ cho bạn bè cùng đọc